2 oktober 2022
10:00 tot 11:30

Israëlzondag

2 oktober 2022
10:00 tot 11:30
Locatie
Waardevol Leven Gemeente
Badweg 20
Loppersum

Israëlzondag

De eerste zondag in oktober is het in veel kerken Israëlzondag. Op deze zondag besteden we (extra) aandacht aan Gods plan met Israël. En dat gaat in velerlei opzichten parallel met Gods plan voor de Gemeente. De Bijbel staat vol met beloften en Gods plan zowel voor Israël als ook voor de Gemeente. Ze vullen elkaar aan. Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen, maar er zijn nog steeds gelovigen en kerken die van mening zijn dat God heeft afgedaan met Israël en dat de kerk ervoor in de plaats is gekomen. Daarover zondagmorgen meer. God heeft grote plannen voor Zijn twee uitverkoren volken: Israël EN de Gemeente.

Gods zegen en tot zondag.

 


Locatie
Waardevol Leven Gemeente
Badweg 20
Loppersum