Op maandag 5 november is er een studieavond in onze gemeente met ds. Jaap de Vreugd, spreker van Christenen voor Israël.

Dit bericht is geplaatst op 25-10-2018
Het onderwerp waarover hij spreekt is: Israël en de Kerk.
Eeuwenlang is de verhouding van de kerk tot Israël gedomineerd geweest door de zgn. vervangingstheologie: de kerk zou in de plaats van Israël gekomen zijn. Gelukkig is er vandaag veel discussie en bezinning over. De relatie kerk - Israël en de eeuwenlange verwijdering tussen die twee is een actueel thema. Gebeurtenissen in de laatste generaties rond Israël en het Joodse volk zijn daar niet vreemd aan. 
We zoeken de wortels, de oorsprong van de christelijke gemeente met het oog op noodzakelijke vernieuwing. Maar wanneer we als christenen op zoek gaan naar onze wortels, dan komen we onherroepelijk het Joodse volk tegen. Als de kerk zich bezint op haar oorsprong, dan komt ze bij Israël terecht. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.