Samen bidden op zondagochtend en woensdagavond tijdens de vakantieperiode

Dit bericht is geplaatst op 09-07-2020

Op zondagochtend wordt er om 10 uur samen gebeden  in Waardevol Leven Gemeente. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten! Het thema van de komende periode is ‘verootmoediging’. Het zitten en luisteren aan de voeten van Jezus. Door de buitenkant heen een werk diep in mij! 

Ook op woensdagavond is een groep bidders vanaf 19.30 uur aanwezig, waarbij jij aan kunt sluiten. Profetie, woorden van kennis en richting worden daar van God ontvangen. Gebed is zo belangrijk, juist ook in deze tijd. Al onze verlangens en verwachtingen mogen we bij God neerleggen. Hij kent ons en Hij is Degene Die alles in Zijn hand heeft!

Een van de bidders heeft het samen bidden zo ervaren: ‘Door het samen zoeken van God en Hem te eren in ons gebed werd mijn geloof opgebouwd en kreeg ik weer zicht op het plan van God met onze gemeente. Hij heeft een plan en gaat daarmee door. Er werden mooie en krachtige woorden uitgesproken, wat mij bemoedigde en ontroerde. Vooral de verootmoediging tijdens het bidden, het ons afhankelijk opstellen naar God en het van Hem te verwachten, heeft mij weer perspectief en geloof gegeven.’

Bid je mee? Zondagochtend 10 uur of woensdagavond 19.30 uur, iedere week!