OVER ONS

 • 01 Wanneer zijn de samenkomsten?

  Elke zondag staat om 9.30 de koffie klaar. De kinderen kunnen vanaf 9.50 naar hun programma worden gebracht, waarna zowel de kinderdiensten als de dienst voor volwassenen begint om 10.00. Eén keer per twee week zijn er ook diensten voor tieners.

  Daarnaast zijn er ook regelmatig avonddiensten.

  Kijk hiervoor op de agenda.

   

 • 02 Wat is de visie van de Waardevol Leven Gemeente?

  Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in Genadegedreven door Liefdegeleid door de Geest en gericht op de Grote Opdracht

  (klik op de woorden om naar de uitlegpagina's te gaan)

 • 03 Welke doelen wil de WLG bereiken?
  Eigenlijk geen één ;-) We zijn niet doelgericht, maar Jezus gericht. Door op Jezus gericht te zijn, zullen we wel 'vruchtdragen.' Jezus zegt hier o.a. het volgende over:

  "Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen"

  (Johannes 15:5b)

  We geloven dus in 'vruchtdragen' (of anders gezegd: resultaat behalen) door op Jezus gericht te zijn. Hij is ons doel. Alles wat God van ons vraagt is 'haalbaar' in Hem. Dit wordt in ons gerealiseerd door de Heilige Geest. De Heilige Geest volbrengt in ons, wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. 'Leven zoals God het bedoeld heeft' is dus niet maakbaar, wel realiseerbaar.

  Hoe? Door vanuit het fundament van Genade en de drive van Liefde, de leiding van de Heilige Geest alle ruimte te geven.

  De 'vrucht' van dat alles is dan dat de Grote Opdracht (= volgeling van Jezus zijn en volgelingen van Jezus maken) gerealiseerd wordt.

 • 04 Wat zijn WLG-ers?

  WLG-ers zijn mensen die de gemeente als hun thuis beschouwen waar zij leren geloven, liefde geven en ontvangen, geestelijk groeien en meebouwen aan dit geheel. Zij nemen enthousiast deel aan het proces om in de visie, identiteit en waarden van de Waardevol Leven Gemeente te groeien.

 • 05 Waarom WLG-ers in plaats van leden?

  Wij geven de voorkeur aan de term WLG-er boven termen als leden of lidmaatschap, omdat deze laatste termen veelal gekoppeld worden aan contributies, voorwaarden en functionele beleving boven relationele en inhoudelijke verbondenheid.

 • 06 Hoe word ik deel van WLG?

  Als jij God hebt ontmoet in je leven, daar verder in wilt groeien en de Waardevol Leven Gemeente ziet als je geestelijk thuis om daar handen en voeten aan te geven, kun je WLG-er worden. WLG-ers zijn één van de mooiste vruchten op de roeping van de Waardevol Leven Gemeente. 

  WLG-er word je door aan te geven dat je dit wilt en vervolgens het daarvoor belegde Waardevol Leven kennismakingsuurtje te bezoeken.

  Voor in de aankomsthal is een informatiepunt waar je informatie kunt vinden en met vrijwilligers kunt spreken die je graag helpen je weg in de WLG te vinden. Als je aangeeft WLG-er te willen worden zullen zij je uitnodigen om een Waardevol Leven Kennismakingsuurtje bij te wonen waar je verder geholpen wordt. Ook via de normale informatiekanalen worden de data van deze avonden bekendgemaakt.

GELOVEN

 • 01 Waarom een Bijbel?

  De Bijbel is Gods Woord. Door Hem geïnspireerd en via door Hem uitgekozen mensen opgeschreven en bewaard. Het is het meest zorgvuldig bewaard historisch document ter wereld (een voorbeeld: Wij kennen het verhaal van Julius Caesar op basis van 7 of 8 oude documenten, maar de bijbeltekst wordt ons overgeleverd door minstens 4000 oude documenten).  

  De Bijbel verwoordt Zijn boodschap aan ons en leidt ons naar een Leven zoals Hij dat bedoeld heeft: gefundeerd in Genade, gedreven door Liefde, geleid door Zijn Geest, en gericht op de Grote Opdracht om een discipel van Jezus te zijn en discipelen van Hem te maken.

 • 02 Waarom staat Jezus zo centraal?

  Jezus heeft een centrale plaats in ons leven. We zijn geen ‘Jezus Only’ aanhangers, maar geloven dat de Bijbel ons toont dat door Jezus een centrale plaats te geven, zowel de Vader als de Geest geëerd worden en de drie-enig God de ruimte krijgt zich ten volste aan ons te openbaren.

  1. De drie-eenheid wijst naar Hem
  2. Jezus is de basis van jouw geestelijk leven
  3. Jezus is de basis van het gemeenteleven.

   

  De drie-eenheid wijst naar Hem

  Zowel de Vader als de Heilige Geest geven Jezus een centrale plaats.

  De Vader heeft Hem als enig erfgenaam aangesteld en Hem tot bron van onze redding en de vervulling van Zijn beloften gemaakt. Wij eren de Vader door de Zoon alle eer te geven die Hem toekomt. 

  Ook de Heilige Geest richt onze aandacht voortdurend op Jezus. We geven de Heilige Geest daarom de ruimte om Jezus aan ons te openbaren en in ons te volbrengen wat Jezus volbracht heeft aan het kruis.

   

  Jezus' is de basis van jouw geestelijk leven

  Als gemeente geloven we dat Jezus de basis is voor het geestelijk leven van ieder individu. Dankzij Hem heb jij toegang tot God. Hij is de bron van eeuwige redding, en door dat te geloven en op Hem te vertrouwen, wordt die redding ons deel. Door Hem ben jij deel van een Nieuw Verbond. Een verbond, verkregen en verzegeld met Zijn bloed. Hij is de eersteling van dit nieuwe leven. Omdat Hij is opgestaan, mogen wij opstaan en opnieuw geboren worden. Hij belichaamd het ja. In Hem worden alle beloften ingelost. Door in Hem geënt te zijn en te blijven, dragen we veel vrucht.

   

  Jezus' is de basis van het gemeenteleven

  Als gemeente geloven we dat Jezus de basis is voor heel het gemeente leven. Wij zijn Zijn Lichaam. Hij is het hoofd. Alle bediening is er op gericht om Zijn Lichaam op te bouwen naar de volle eenheid van geloof en kennis van de Zoon. Een lichaam dat tot volle wasdom van Jezus komt. Dan zijn wij, samen met de gelovigen van Israël Zijn bruid en Zijn bouwwerk, van waaruit Hij een koninkrijk van priesters bouwt voor God, Zijn Vader.

AFDELINGEN

  AANBIDDING

 • 01 Waarom vindt WLG Aanbidding belangrijk?

  Wij verlangen er naar dat jij leeft zoals God jou bedoeld heeft. Wij geloven dat dit leven een leven is dat gefundeerd is in Genade, gedreven door Liefde, geleid door de Geest en gericht op de Grote Opdracht. Dat leven is geënt in de ontmoeting en dagelijkse wandel met Jezus.

  Als gemeente geloven we dat het aanbidden en verhogen van de drie-enige God een belangrijke uiting en reactie is op Zijn aanwezigheid en op een bijzondere manier ruimte geeft voor de bediening van de Heilige Geest in mensenlevens.

  Om dit te ondersteunen brengt de afdeling Aanbidding enthousiaste en actieve zangers, muzikanten en medianten voort die samen met de gemeente optrekken om diepgaande, tastbare en levensveranderende ontmoetingen met God hebben.

 • 02 Wie beslist welke liederen gezongen worden?
  De zangleider beslist welke liederen in een zangdienst gezongen worden. Indien er sprake is van een specifiek thema of andere invulling van de dienst gebeurt dit in overleg met de host en/of de spreker en/of de voorganger. Verder kan in samenwerking met het muziekteam en de afdelingsleiders het repertoire zich ontwikkelen.
   
 • LEVENSGROEPEN

 • 01 Hoe vaak komen de levensgroepen samen?
  Eén keer per twee weken op dinsdagavond, tenzij door de groep anders bepaald.
 • 02 Hoe vind ik een levensgroep die bij mij past?
  Via de website of het informatiepunt in de gemeente kun je je aanmelden. Daarna wordt een proces in gang gezet om je te plaatsen. Bij voorkeur plaatsen we je in een levensgroep dicht bij je woonplaats. Mocht je de mogelijkheid en/of de wens hebben voor een andere groep, dan kun je dat aangeven.
 • 03 Hoe worden de levensgroepleiders geselecteerd en getraind?
  Dat wordt per situatie bekeken. We zoeken mensen die zowel inhoudelijk als relationeel ten opzichte van de gemeente passen bij ons karakter en positief zijn over onze uitgangspunten. Training vindt plaats door persoonlijke coaching, trainingsavonden en overige middelen.
 • 04 Wie ontwikkelt de inhoud van de levensgroepen?
  Levensgroepen zijn niet programma-gericht, maar betrokkenheid-gericht. We gebruiken de geestelijke richting van de gemeente zoals verwoord in de zondagdiensten als een basis om het gesprek met elkaar aan te gaan.
 • RELATIES

 • 01 Hoe kan ik contactpersoon worden?
  Is de WLG - minimaal één jaar - je thuis en ben je enthousiast over haar visie en uitgangspunten dan kun je je aanmelden als contactpersoon via de website onder Afdeling Relaties of via het emailadres aandacht@waardevolleven.nl. Binnen 7 dagen krijg je van ons een reactie waarin wij een afspraak met je maken om je mogelijkheden te bekijken.
 • 02 Hoe vind ik een contactpersoon die bij mij past?
  In principe worden WLG-ers en bezoekers per regio bij contactpersonen ingedeeld om aandacht buiten de samenkomsten beter mogelijk te maken. Wanneer het ‘contact’ om een bepaalde reden niet voldoet kun je dit aangegeven en zoeken wij samen met jou naar een goede invulling.
 • 03 Is de contactpersoon er verantwoordelijk voor dat ik voldoende aandacht krijg? Wat kan ik van de contactpersoon verwachten?
  Wij geloven dat iedereen – in principe - aandacht kan geven … en ontvangen. De verantwoordelijkheid voor de verbondenheid met de gemeente en andere gemeenteleden ligt in principe bij ieder persoon zelf. Ter ondersteuning zetten wij ons er voor in dat jij je weg in de gemeente vindt en waardevolle relaties met anderen aangaat. De contactpersonen helpen jou daarbij – zij slaan de brug tussen jou en de gemeente.
 • 04 Wie wijst de gemeenteleden en -bezoekers aan contactpersonen toe?
  Dit wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Relaties. Daarbij wordt samengewerkt met andere afdelingen en/of het kantoor. Iemand die graag in ‘contact’ wil komen in de gemeente kan dit aangeven met een bericht naar het e-mailadres aandacht@waardevolleven.nl, via de website, via het gemeente e-mail adres of door iemand van het team aan te spreken tijdens de samenkomst.