• 01 Waarom een Bijbel?

  De Bijbel is Gods Woord. Door Hem geïnspireerd en via door Hem uitgekozen mensen opgeschreven en bewaard. Het is het meest zorgvuldig bewaard historisch document ter wereld (een voorbeeld: Wij kennen het verhaal van Julius Caesar op basis van 7 of 8 oude documenten, maar de bijbeltekst wordt ons overgeleverd door minstens 4000 oude documenten).  

  De Bijbel verwoordt Zijn boodschap aan ons en leidt ons naar een Leven zoals Hij dat bedoeld heeft: gefundeerd in Genade, gedreven door Liefde, geleid door Zijn Geest, en gericht op de Grote Opdracht om een discipel van Jezus te zijn en discipelen van Hem te maken.

 • 02 Waarom staat Jezus zo centraal?

  Jezus heeft een centrale plaats in ons leven. We zijn geen ‘Jezus Only’ aanhangers, maar geloven dat de Bijbel ons toont dat door Jezus een centrale plaats te geven, zowel de Vader als de Geest geëerd worden en de drie-enig God de ruimte krijgt zich ten volste aan ons te openbaren.

  1. De drie-eenheid wijst naar Hem
  2. Jezus is de basis van jouw geestelijk leven
  3. Jezus is de basis van het gemeenteleven.

   

  De drie-eenheid wijst naar Hem

  Zowel de Vader als de Heilige Geest geven Jezus een centrale plaats.

  De Vader heeft Hem als enig erfgenaam aangesteld en Hem tot bron van onze redding en de vervulling van Zijn beloften gemaakt. Wij eren de Vader door de Zoon alle eer te geven die Hem toekomt. 

  Ook de Heilige Geest richt onze aandacht voortdurend op Jezus. We geven de Heilige Geest daarom de ruimte om Jezus aan ons te openbaren en in ons te volbrengen wat Jezus volbracht heeft aan het kruis.

   

  Jezus' is de basis van jouw geestelijk leven

  Als gemeente geloven we dat Jezus de basis is voor het geestelijk leven van ieder individu. Dankzij Hem heb jij toegang tot God. Hij is de bron van eeuwige redding, en door dat te geloven en op Hem te vertrouwen, wordt die redding ons deel. Door Hem ben jij deel van een Nieuw Verbond. Een verbond, verkregen en verzegeld met Zijn bloed. Hij is de eersteling van dit nieuwe leven. Omdat Hij is opgestaan, mogen wij opstaan en opnieuw geboren worden. Hij belichaamd het ja. In Hem worden alle beloften ingelost. Door in Hem geënt te zijn en te blijven, dragen we veel vrucht.

   

  Jezus' is de basis van het gemeenteleven

  Als gemeente geloven we dat Jezus de basis is voor heel het gemeente leven. Wij zijn Zijn Lichaam. Hij is het hoofd. Alle bediening is er op gericht om Zijn Lichaam op te bouwen naar de volle eenheid van geloof en kennis van de Zoon. Een lichaam dat tot volle wasdom van Jezus komt. Dan zijn wij, samen met de gelovigen van Israël Zijn bruid en Zijn bouwwerk, van waaruit Hij een koninkrijk van priesters bouwt voor God, Zijn Vader.