Wij hebben één visie, meerdere afdelingen...

  AANBIDDING

 • 01 Waarom vindt WLG Aanbidding belangrijk?

  Wij verlangen er naar dat jij leeft zoals God jou bedoeld heeft. Wij geloven dat dit leven een leven is dat gefundeerd is in Genade, gedreven door Liefde, geleid door de Geest en gericht op de Grote Opdracht. Dat leven is geënt in de ontmoeting en dagelijkse wandel met Jezus.

  Als gemeente geloven we dat het aanbidden en verhogen van de drie-enige God een belangrijke uiting en reactie is op Zijn aanwezigheid en op een bijzondere manier ruimte geeft voor de bediening van de Heilige Geest in mensenlevens.

  Om dit te ondersteunen brengt de afdeling Aanbidding enthousiaste en actieve zangers, muzikanten en medianten voort die samen met de gemeente optrekken om diepgaande, tastbare en levensveranderende ontmoetingen met God hebben.

 • 02 Wie beslist welke liederen gezongen worden?
  De zangleider beslist welke liederen in een zangdienst gezongen worden. Indien er sprake is van een specifiek thema of andere invulling van de dienst gebeurt dit in overleg met de host en/of de spreker en/of de voorganger. Verder kan in samenwerking met het muziekteam en de afdelingsleiders het repertoire zich ontwikkelen.
   
 • LEVENSGROEPEN

 • 01 Hoe vaak komen de levensgroepen samen?
  Eén keer per twee weken op dinsdagavond, tenzij door de groep anders bepaald.
 • 02 Hoe vind ik een levensgroep die bij mij past?
  Via de website of het informatiepunt in de gemeente kun je je aanmelden. Daarna wordt een proces in gang gezet om je te plaatsen. Bij voorkeur plaatsen we je in een levensgroep dicht bij je woonplaats. Mocht je de mogelijkheid en/of de wens hebben voor een andere groep, dan kun je dat aangeven.
 • 03 Hoe worden de levensgroepleiders geselecteerd en getraind?
  Dat wordt per situatie bekeken. We zoeken mensen die zowel inhoudelijk als relationeel ten opzichte van de gemeente passen bij ons karakter en positief zijn over onze uitgangspunten. Training vindt plaats door persoonlijke coaching, trainingsavonden en overige middelen.
 • 04 Wie ontwikkelt de inhoud van de levensgroepen?
  Levensgroepen zijn niet programma-gericht, maar betrokkenheid-gericht. We gebruiken de geestelijke richting van de gemeente zoals verwoord in de zondagdiensten als een basis om het gesprek met elkaar aan te gaan.
 • RELATIES

 • 01 Hoe kan ik contactpersoon worden?
  Is de WLG - minimaal één jaar - je thuis en ben je enthousiast over haar visie en uitgangspunten dan kun je je aanmelden als contactpersoon via de website onder Afdeling Relaties of via het emailadres aandacht@waardevolleven.nl. Binnen 7 dagen krijg je van ons een reactie waarin wij een afspraak met je maken om je mogelijkheden te bekijken.
 • 02 Hoe vind ik een contactpersoon die bij mij past?
  In principe worden WLG-ers en bezoekers per regio bij contactpersonen ingedeeld om aandacht buiten de samenkomsten beter mogelijk te maken. Wanneer het ‘contact’ om een bepaalde reden niet voldoet kun je dit aangegeven en zoeken wij samen met jou naar een goede invulling.
 • 03 Is de contactpersoon er verantwoordelijk voor dat ik voldoende aandacht krijg? Wat kan ik van de contactpersoon verwachten?
  Wij geloven dat iedereen – in principe - aandacht kan geven … en ontvangen. De verantwoordelijkheid voor de verbondenheid met de gemeente en andere gemeenteleden ligt in principe bij ieder persoon zelf. Ter ondersteuning zetten wij ons er voor in dat jij je weg in de gemeente vindt en waardevolle relaties met anderen aangaat. De contactpersonen helpen jou daarbij – zij slaan de brug tussen jou en de gemeente.
 • 04 Wie wijst de gemeenteleden en -bezoekers aan contactpersonen toe?
  Dit wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Relaties. Daarbij wordt samengewerkt met andere afdelingen en/of het kantoor. Iemand die graag in ‘contact’ wil komen in de gemeente kan dit aangeven met een bericht naar het e-mailadres aandacht@waardevolleven.nl, via de website, via het gemeente e-mail adres of door iemand van het team aan te spreken tijdens de samenkomst.