Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de Geest en gericht op de grote opdracht.

De gemeente is daarom een plaats waar mensen leren geloven, liefde geven en ontvangen, geestelijk groeien en meebouwen aan het geheel. WLG is een gemeenschap van mensen die actief en betrokken deelnemen binnen de visie van de gemeente. WLG-ers zijn verbonden aan het omarmen van de grote opdracht. Deze opdracht is in essentie een discipel van Jezus zijn en discipelen van Jezus maken.

 

De visie van de Waardevol Gemeente is samen te vatten in vier punten

 

GEFUNDEERD IN GENADE

Wij mogen in vrede leven met onze hemelse Vader dankzij het volbrachte werk van de Zoon. Genade, een niet te verdienen gunst waar je niets anders voor hoeft te doen dan het aan te nemen. Te vertrouwen, dat het dan goed is. Een ander woord voor vertrouwen is geloof.

“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen” 2 Korintiërs 13:13

“Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig” - Romeinen 5:1-2

GEDREVEN DOOR LIEFDE

Onze Hemelse Vader wordt gedreven door liefde. Niet zomaar liefde, agapè liefde. Dat is een gevende liefde die voortdurend uitdeelt, onafhankelijk of je er wat voor terugkrijgt. Die liefde is nu ook in ons hart uitgestort. Wij mogen net als onze Vader in alles wat we doen, gedreven worden door Zijn liefde voor ons, in ons en door ons heen naar elkaar en anderen toe.

“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen” - 2 Korintiërs 13:13

“Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is” - Romeinen 5:5

 

GELEID DOOR DE GEEST

Alle zegeningen van het leven met Jezus en onze Hemelse Vader worden realiteit in ons leven door het werk van de Heilige Geest. Hij helpt ons Jezus te kennen en begrijpen. Hij herinnert ons aan Zijn waarheden, legt ze verder uit en helpt ons om ze toe te passen in ons dagelijks leven.

“De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen” - 2 Korintiërs 13:13

“Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is” - Romeinen 5:5

 

GERICHT OP DE GROTE OPDRACHT

Gefundeerd in genade, gedreven door liefde en geleid door de Geest mogen we handen en voeten geven aan Jezus' opdracht om een discipel van Hem te zijn en discipelen van Hem te maken. ‚Äč

"Jezus kwam op hen toe en zei:’Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen:ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld" - Mattheus 28:18-20

 

Ook WLG-er worden of meer weten?

Kom naar een kennismakingsuurtje na de dienst

Aanmelden