Algemene gegevens

Waardevol Leven Gemeente
Badweg 20
9919 JC Loppersum
0596 572 148
gemeente@waardevolleven.nl
KvK-nummer: 41009980


Doelstelling Waardevol Leven Gemeente

De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk, het binnen de door het bestuur van de Waardevol Leven Gemeente te Loppersum gedelegeerde bevoegdheid tot het beheren van gebouwen, terreinen en overige bezittingen en middelen, het in dienst nemen van werknemers – en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt en – die nodig zijn, om de doelstelling van de “Waardevol Leven Gemeente” te bereiken:

Visie: (Dit is wat we ‘zijn’)
Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn Gefundeerd in Genade, Gedreven door Liefde, Geleid door de Geest en Gericht op de Grote Opdracht

Missie (opdracht): (Dit is wat we ‘doen’)
Waardevol Leven Gemeente ziet het als haar opdracht om mensen te helpen Jezus te vinden, verwelkomen, verhogen, vertrouwen, volgen, verwachten en te vertegenwoordigen in hun dagelijks leven.
De stichting heeft te allen tijde louter het welbevinden van de Gemeente die zij praktisch dient voor ogen.


Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting neemt op vrijwillige basis deel aan de stichting. Zij beloont haar medewerkers via een vastgesteld salaristabel met verschillende schalen en periodieken. Het salaris wordt jaarlijks geindexeerd. Van de vier(parttime) betaalde medewerkers zijn er twee in loondienst en zijn er twee als pseudo zelfstandige verbonden aan de gemeente.

Het bestuur

Wiebrand van Weerden – voorzitter
Peter Vlas - secretaris
Ina Venema –bestuurslid


Actueel verslag van activiteiten

Lees hier het standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen.


Financiele verantwoordingJaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.