KIJK
LUISTER
De uitdaging aangaan…

Mooie aftrap van Marcel in de vorige video: waarin zou je God willen uitdagen, voor jezelf, voor de gemeente…
Uitdagen in Bijbelse zin is niet zomaar om te laten zien dat je iets durft of kunt. Het gaat gepaard met een belofte van zegen, van leven, van groei.
In de profeten – onder andere Maleachi, zoals Marcel liet zien – daagt God vaak Zijn volk uit om hun vertrouwen op Hem te stellen, Zijn wegen te bewandelen, ‘het met Hem te wagen.’
Een van die uitdaging is om ‘getrouwheid lief te hebben’ in Micha 6:8. Deze woorden hebben veel te maken met dat waar we als gemeente voor staan.

GERELATEERDE PREKEN

Prachtig patroon
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
04-09-2022 | Christiaan Beukema
Tot hier... en dan nog wat verder
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
11-09-2022 | Jonathan Vergauwen
Waarom dopen en met welke doop?
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
18-09-2022 | Marcel Meems
Sleutelmomenten
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
25-09-2022 | Christiaan Beukema
De Bijbel, een Joods boek!
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
02-10-2022 | Wiebrand van Weerden
Uit het water getrokken
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
09-10-2022 | Karlien Elzes

[ Toon alles van de serie "Versterken van Verbinding 2022-2023" | Toon meer van Piet Ravensbergen ]