KIJK
LUISTER
In Johannes 3: 5 zegt Jezus tegen Nicodemus: "Voorwaar voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan".

"Wederom geboren worden", hoort bij fundamentele waarheden van het geloof. En waarom zo belangrijk? Als iemand de Here Jezus aanneemt als zijn Verlosser door het geloof, dan ben je behouden.
Johannes zegt dat ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.

GERELATEERDE PREKEN

Prachtig patroon
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
04-09-2022 | Christiaan Beukema
Tot hier... en dan nog wat verder
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
11-09-2022 | Jonathan Vergauwen
Waarom dopen en met welke doop?
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
18-09-2022 | Marcel Meems
Sleutelmomenten
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
25-09-2022 | Christiaan Beukema
De Bijbel, een Joods boek!
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
02-10-2022 | Wiebrand van Weerden
Uit het water getrokken
SERIE: Versterken van Verbinding 2022-2023
09-10-2022 | Karlien Elzes

[ Toon alles van de serie "Versterken van Verbinding 2022-2023" | Toon meer van Wiebrand van Weerden ]