KIJK
LUISTER
Psalm 11:7 “Want de HEERE is ​rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen”

“Weet je, eerlijk gezegd……”. Tja hoe zou jij deze zin afmaken?

In deze video wil ik iets delen uit het leven van David en wat we van hem kunnen leren.

Het thema is “(h)eerlijk!?”, want eerlijk = heerlijk 😉