KIJK
LUISTER
Psalm 11:7 “Want de HEERE is ​rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen”

“Weet je, eerlijk gezegd……”. Tja hoe zou jij deze zin afmaken?

In deze video wil ik iets delen uit het leven van David en wat we van hem kunnen leren.

Het thema is “(h)eerlijk!?”, want eerlijk = heerlijk 😉


GERELATEERDE PREKEN

Ik roep, jij roept, wij roepen... luid, luider, luidst. Deze woorden en rijtjes brengen me in gedachten terug naar de basisschool, waar ze ons mee zouden moeten nemen in de basis van het leven.
Luid, luider, luidst
SERIE: Lessen uit het leven van David
21-01-2018 | Jonathan Vergauwen
Vrij van angst!
SERIE: Lessen uit het leven van David
04-02-2018 | Trees Buitenwerf
Een overvloedig leven in overwinning
SERIE: Lessen uit het leven van David
20-05-2018 | Christiaan Beukema

[ Toon alles van de serie "Lessen uit het leven van David" | Toon meer van Trees Buitenwerf ]