KIJK
LUISTER

Psalm 138:7 Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij.

David maakte in zijn leven hele diverse, soms angstige omstandigheden mee. Toch weet hij steeds zijn vertrouwen te stellen op God. Zondag gaan we kijken hoe David hiermee omgaat, hoe we van hem kunnen leren en hoe we dit in ons eigen leven toe kunnen passen…


GERELATEERDE PREKEN

Psalm 11:7 “Want de HEERE is ​rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen”
(H)eerlijk!?
SERIE: Lessen uit het leven van David
07-01-2018 | Trees Buitenwerf
Ik roep, jij roept, wij roepen... luid, luider, luidst. Deze woorden en rijtjes brengen me in gedachten terug naar de basisschool, waar ze ons mee zouden moeten nemen in de basis van het leven.
Luid, luider, luidst
SERIE: Lessen uit het leven van David
21-01-2018 | Jonathan Vergauwen
Een overvloedig leven in overwinning
SERIE: Lessen uit het leven van David
20-05-2018 | Christiaan Beukema

[ Toon alles van de serie "Lessen uit het leven van David" | Toon meer van Trees Buitenwerf ]