KIJK
LUISTER

Israël, daar kunnen we niet omheen. God is Zijn volk aan het herstellen. 
In Romeinen 11 zegt Paulus: "God heeft Zijn volk toch niet verstoten?" Volstrekt niet! God heeft Zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft.
Juist door hun val is het heil tot ons (heidenen) gekomen en ook heel Israël zal behouden worden.
God zal een nieuw verbond met Israël tot stand brengen: "En Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn." (Hebr. 8:10)

Jezus is hun en onze Verlosser.


GERELATEERDE PREKEN

Soms lijkt het alsof God allerlei genadegaven en talenten toebedeelt aan een groepje speciale mensen.
Be A Talent Magnet!
SERIE: Diverse preken 2018
28-01-2018 | Christiaan Beukema
Het oordeel is weg!
SERIE: Diverse preken 2018
30-03-2018 | Wiebrand van Weerden
De relatie tussen Pasen en dopen
SERIE: Diverse preken 2018
01-04-2018 | Trees Buitenwerf
Waar sta jij?
SERIE: Diverse preken 2018
15-04-2018 | Mark Scheffers
Stroomversnelling (De tijd is nabij!)
SERIE: Diverse preken 2018
13-05-2018 | Jaap Dieleman
Water en de rest komt later!
SERIE: Diverse preken 2018
13-05-2018 | Jaap Dieleman

[ Toon alles van de serie "Diverse preken 2018" | Toon meer van Wiebrand van Weerden ]