KIJK
LUISTER

In Matteüs 16 lezen we het verhaal van Petrus die de sleutels krijgt van het Koninkrijk van de hemel.
Daarvoor krijgt hij een geweldige openbaring van wie Jezus is, gevolgd door een prachtige bevestiging en belofte voor Petrus en voor de kerk -het lichaam van Christus-

Wat betekent dit voor ons als gemeente en hoe kunnen wij deze sleutels van het Koninkrijk toepassen in ons leven?

Als wij vragen “Heer, vul dit huis met Uw glorie” dan is dat meer dan een mooi lied of een jaarthema. Het is een verlangen dat God in ons legt, een profetisch rhema woord waar de Heilige Geest door heen stroomt en dat ons bevestigt in wie Christus is in ons en wie wij zijn in Christus!


GERELATEERDE PREKEN

Een gevende God verwekt gevende mensen
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
15-09-2019 | Stef Schagen
De heerlijkheid van God
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
29-09-2019 | Daniël Renger
Gods stem leren verstaan
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
27-10-2019 | Daniël Renger
Openstaan voor het koninkrijk van God
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
10-11-2019 | Christiaan Beukema
Drie life events die alles veranderen
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
17-11-2019 | Christiaan Beukema
Gekomen om te zoeken en te redden
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
24-11-2019 | Jonathan Vergauwen

[ Toon alles van de serie "Vul dit huis met Uw Glorie" | Toon meer van Christiaan Beukema ]