KIJK
LUISTER

Ons jaarthema, vul dit huis met Uw glorie heeft afgelopen seizoen misschien wel op een hele andere manier invulling gekregen als dat je had verwacht.
Aan het begin spraken we over een nieuw tijdperk. Nou, een nieuw tijdperk is het zeker! En wie had kunnen verwachten dat het jaar zo zou lopen zoals het gelopen is?

We staan voor een nieuw seizoen waarin er nog veel onzeker lijkt.
Maar een ding is zeker en blijft onveranderd staan: Gods plan voor jouw leven en Zijn gemeente gaat door.
We houden onze blik op Jezus gericht, we blijven bouwen en we blijven geloven dat God in staat is om alles wat er gebeurt ten goede te keren.
Midden in de storm heeft de kerk het antwoord en dat is Jezus. De bijbel laat ons zien dat stormen onvermijdelijk zijn maar dat God ons wil leren om in de stormen naar Hem toe te gaan.

De Heilige Geest bepaalde mij aan het begin van het seizoen bij Hebreeën 6 en de fundamentele thema’s die hierin genoemd worden zoals de doop, handoplegging en de vrucht van de Geest. En afgelopen weken sprak ik ook over een tweetal fundamenten, bijbels rentmeesterschap en roeping.

In deze video wil ik het met jullie hebben over een ander belangrijk onderwerp en dat is wandelen in je bediening. Wat zegt de bijbel over bediening en hoe maak je het concreet in de praktijk?
Al biddend stelde ik God de vraag: hoezo deze thema’s Heer, wat is Uw plan hiermee? En ik kreeg de indruk dat God zei: 'Dit zijn de principes die belangrijk zijn voor deze tijd. Dit zijn belangrijke sleutels voor de storm, om gefundeerd te zijn en te blijven in Christus en om een licht in de wereld te zijn.'
Heer, U bent het antwoord voor deze wereld, en help ons om als Uw kerk een antwoord te zijn.


GERELATEERDE PREKEN

Een gevende God verwekt gevende mensen
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
15-09-2019 | Stef Schagen
De heerlijkheid van God
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
29-09-2019 | Daniël Renger
Sleutels van het Koninkrijk
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
13-10-2019 | Christiaan Beukema
Gods stem leren verstaan
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
27-10-2019 | Daniël Renger
Openstaan voor het koninkrijk van God
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
10-11-2019 | Christiaan Beukema
Drie life events die alles veranderen
SERIE: Vul dit huis met Uw Glorie
17-11-2019 | Christiaan Beukema

[ Toon alles van de serie "Vul dit huis met Uw Glorie" | Toon meer van Christiaan Beukema ]